Vastgoedbeheer

Vastgoedbeheer

Voor Verenigingen van Eigenaren beheert Oosterveld Beheer winkelgebouwen of appartementencomplexen of een combinatie hiervan. Dit doen wij voor zowel particuliere, institutionele- als commerciële eigenaren/beleggers..

Als bewoners van een appartement wilt u een comfortabele en prettige woonomgeving.
Als commerciële gebruiker of investeerder wenst u een omgeving waarin uw activiteiten optimaal kunt laten renderen.
Bij Oosterveld Beheer krijgt u de ondersteuning die u nodig heeft. Professioneel en toegesneden op uw wensen en behoeften.
Dat betekent dat uw gebouw effectief is ingericht, goed wordt onderhouden en voldoet aan de wettelijke eisen.

Oosterveld Beheer biedt u zijn diensten aan voor een optimaal beheer van uw gebouw. Deze (kunnen) bestaan uit:

• Ledenadministratie
• Financiële administratie
• Technisch beheer
• Secretariële diensten
• Verzekeringen & juridische diensten

Ledenadministratie

Weten wie er in uw gebouw woont of er een winkel exploiteert, is de basis voor het VvE-beheer.
Dat begint met het bijhouden van een ledenregister en mutaties daarin en innen van de ledenbijdragen.
Bij een eigendomsoverdracht zorgt Oosterveld Beheer namens de VvE samen met de notaris voor de administratieve afhandeling.
Nieuwe leden worden ontvangen zoals het hoort en krijgen de informatie die ze nodig hebben als nieuw lid van de VvE.

Financiële administratie

Wanneer u uw geld door een derde laat beheren, wilt u zeker weten dat dit goed gebeurd. Geen loze beloften maar doen wat er moet gebeuren op een betrouwbare en integere wijze. Daarvoor staat Oosterveld Beheer garant.
Zo verzorgen wij de opstelling van uw jaarlijkse begroting zodat er altijd voldoende reserve is voor incidenteel of groot onderhoud en de lopende zaken. Reserves worden desgewenst in uw opdracht belegd.
Oosterveld Beheer betaalt, namens de VvE, derden zoals aannemers en int de bijdragen van de leden.
Een begrotingsoverschrijding wordt direct gesignaleerd en ook lastige zaken zoals het innen van achterstallige betalingen of het nemen van incassomaatregelen hoort bij de taak van Oosterveld Beheer.
Verder hoort het opstellen van de jaarstukken, de balans, de exploitatierekening en het eventuele driemaandelijkse overzicht erbij. Zo houdt u altijd het overzicht en de controle.
Kortom, geen rompslomp voor u maar wel maximale controle en inzicht.

Technisch beheer
Een belangrijke voorwaarde voor woongenot of commercieel succes is een goed onderhouden gebouw.
Oosterveld Beheer zorgt voor het specialistisch-inhoudelijk gedeelte van het beheer en onderhoud. Dat begint met het maken van een meerjarenplanning voor regulier onderhoud. Dit is wettelijk verplicht en omvat het maken van werkomschrijvingen en/of bestekken.
Uiteraard beslist u als VvE over wie in uw gebouw bepaalde werkzaamheden moet uitvoeren. Door jarenlange ervaring is Oosterveld Beheer in staat u onafhankelijk te adviseren over de keuze van leveranciers en aannemers. Namens u vraagt Oosterveld Beheer offertes aan, sluit contracten af met leveranciers en aannemers en zorgt voor het contractbeheer dat daar bij hoort.
Tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden zien wij toe op de goede uitvoering van het (contract)onderhoud.
Tenslotte zorgt Oosterveld Beheer voor de coördinatie bij het verhelpen van storingen in en aan de gezamenlijke algemene ruimtes.

Secretariële diensten
Een VvE moet, wettelijk verplicht, minimaal één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering houden. Oosterveld Beheer organiseert en verzorgt uw jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met alles wat daar bij hoort. Denk aan het versturen van uitnodigingen, agenda en vergaderstukken. Ook het voorzitten, het notuleren en maken van het verslag inclusief actie- en besluitenlijst en de verspreiding hoort hier toe.
Tijdens de vergadering adviseren wij u over financiële, juridische of technische vraagstukken, zodat u altijd het juiste besluit kunt nemen.
Maar daar houdt het niet op. Acties en besluiten moeten ook worden uitgevoerd. Oosterveld Beheer zorgt hier zelf voor of zorgt dat het gebeurd.
Het bijhouden van een archief zodat alles weer is terug te zoeken, is vanzelfsprekend.

Verzekeringen & juridische diensten
In een steeds complexere wereld is het belangrijk om goed advies te krijgen over juridische kwesties. Een goede verzekering van het gebouw én de VvE conform de wettelijke voorschriften vormt het uitgangspunt.
Oosterveld Beheer leidt u door het doolhof van verzekeringen en aansprakelijkheidskwesties zodat u weet dat u gedekt bent voor claims of schades. Wij adviseren u in uw keuze van verzekeringen en verzekeringsmaatschappijen, helpen de VvE bij schadeclaims en de afwikkeling ervan.

Het eigendomsrecht van een appartementen- en winkelcomplex is ingewikkeld en kent veel juridische haken en ogen. Oosterveld Beheer heeft de kennis en ervaring om de bepalingen in de notariële splitsingakte juist te interpreteren. En om deze te vertalen naar de maandelijkse ledenbijdrage.
Het modelreglement en huishoudelijk reglement van de VvE vereisen ook de nodige zorg. De procedures hier rondom zijn ook wettelijk bepaald. Net als het toezicht op de installatie van een goed bestuur, de kascommissie de technische commissie en door de ledenvergadering rechtsgeldig genomen besluiten.

Heeft u interesse vraag een hier een vrijblijvende offerte aan.